Jos Huntjens

Als notaris en als advocaat heb ik mij ruim 40 jaar beziggehouden met het oplossen van erfrechtelijke problemen en met verdelingen, executele, bewind en vereffeningen.

Ik voltooide in 1974 in Nijmegen de notariële studierichting, waarna ik als kandidaat notaris en vanaf 1983 als notaris in Dordrecht, de erfrechtpraktijk heb beoefend. In 1994, na 20 jaar notariaat heb ik het notariaat verlaten; ik wilde advocaat worden waarvoor ik in Leiden de vereiste aanvullende examens heb behaald.

In 1998 ben ik beëdigd als advocaat en heb ik, tezamen met anderen, in Rotterdam een nieuw advocatenkantoor opgericht. Van dat kantoor heb ik, vanwege mijn leeftijd, in 2017 afscheid genomen.

Nu is er tijd om mij in alle rust te kunnen wijden aan advisering van erfgenamen, legatarissen, executeurs en vereffenaars, over alles wat op erfrechtelijk gebied speelt. Ik heb geen omzetdruk noch managementtaken. Het aantal zaken dat ik aanneem is beperkt, zodat ik ruimschoots tijd heb om de aangenomen zaken goed te behandelen.

Vereffenaar

Erfrecht

Vereffening in de media

Jos Huntjens

Recources

Vereffening

Contact