Vereffening van nalatenschappen.

Vereffening van een nalatenschap doet zich voor bij de nalatenschap met een negatief saldo, dus een nalatenschap met meer schulden dan bezittingen. De erfgenamen kunnen in een dergelijk geval de nalatenschap beneficiair aanvaarden, zodat zij niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de overledene. De wet stelt dan wel als voorwaarde dat de nalatenschap wordt vereffend, dat wil zeggen "glad" wordt gemaakt, zodat de schulden zoveel mogelijk worden betaald. Vereffening geschiedt in de regel door de gezamenlijke erfgenamen, zij zijn dan gezamenlijk vereffenaar; soms wordt vereffend door een door de rechtbank benoemde vereffenaar.

Een vereffenaar werkt eigenlijk voor de schuldeisers, hij is de faillissementscurator voor nalatenschappen.

Een door de rechtbank benoemde vereffenaar treedt ook wel op als de erfgenamen niet in staat zijn om er onderling uit te komen, vaak vanwege diepgaand verschil van mening over de omvang van de nalatenschap (verdwenen geld; verzwegen geld in het buitenland; schenkingen bij leven enz.). In een dergelijk geval kan een erfgenaam zich tot de rechtbank wenden met het verzoek een vereffenaar te benoemen, zodat deze knopen kan doorhakken.

Vereffenaar

Erfrecht

Vereffening in de media

Jos Huntjens

Vereffening

Contact